Language
Write a comment
mariusz1
Uważam że ks.PIOTR ma zupełną racje
Write a comment
ptyś
A ministrantki x. Natanek akceptuje?
Bo Papież Franciszek tak.
Write a comment
-Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież Pius V w dekrecie Quo primum (1570), dotyczącym Mszału Rzymskiego, powołując się na wierność Tradycji Apostolskiej swoich poprzedników, nakazał zachować raz ,,na zawsze” ów święty zwyczaj udzielania Komunii św. wiernym wyłącznie z rąk kapłana do ust przyjmującego w postawie klęczącej.

Z tych samych względów wykluczył jakikolwiek udział kobiet w …
More
Write a comment
BN
Kardynałowie, wybrani przez papieża Franciszka do specjalnej grupy, która ma zreformować watykańską biurokrację, chcą, by kobiety odgrywały większą rolę w administracji Stolicy Apostolskiej
Write a comment
BN
Na 4050 osób zatrudnionych w Państwie Watykańskim oraz w Kurii Rzymskiej obecnie na chwałę Kościoła pracuje ok. 600 kobiet.

Siostra Nicla Spezzati jest podsekretarzem w Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a Flaminia Giovanelli pełni taką samą funkcję w Papieskiej Radzie ds. Sprawiedliwości i Pokoju. Z kolei Maria Cristina Carlo-Stella zarz… More
Write a comment
Anty_modernista
W liście Jana Pawła II „ Dominae cenae „ z 24.02.1980 r. Czytamy:Dotykanie konsekrowanych hostii, a także rozdawanie ich własnymi rękoma, jest właśnie przywilejem wyświęconych”

Świeccy szafarze i szafarki Komunii Św.
Write a comment
podochrona
Najbardziej boli, jak w Niemczech na Mszy.sw.po polsku, rodacy ustawiaja sie do kolejki po Komunie sw.do baby.
Niewielu jest takich, ktorzy wybieraja kaplanskie rece.
Write a comment