vi.news
88

Giám mục Vatican: Các công ty xăng dầu đã đưa Trump trúng cử nhằm bỏ qua khí hậu

Một phần những "người giàu của trái đất", không muốn cứu thế giới, Giám mục Marcelo Sanchez Sorondo nói với La Repubblica (15 tháng 3). Sanchez là Hiệu trưởng của Học viện Khoa học Giáo hoàng và …