5 slávnych ľudí, ktorí zomreli čoskoro po zosmiešňovaní Boha

Každé náboženstvo na svete učí svojich veriacich dodržiavať zákony náboženstva. Takéto zákony zahŕňajú vzdanie úcty ich Bohu ako predmetu uctievania. Všemohúcemu Bohu určite nepatrí, aby ho ľudia, …