Quyết định về trường hợp của Hồng Y tử đạo được "giữ lại"

Phiên điều trần kháng cáo kéo dài hai ngày về kết án sai tới Hồng y tử đạo George Pell về "lạm dụng tình dục" đã kết thúc (ngày 6 tháng 6). Quyết định sẽ được đưa ra vào một ngày sau đó. Pell tròn …