Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
45

Hồng Y Hummes: "Sự thụ phong những người đàn ông đã kết hôn sẽ được thảo luận lại"

Hồng Y Cláudio Hummes, 85 tuổi, lớn lên ở một thuộc địa của Đức ở Brazil, đã xác nhận rằng việc phong chức đàn ông đã kết hôn sẽ được thảo luận lại. Hummes, một nhân vật quan trọng của Francis, là …