Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
68

Giám mục người Đức: "Tôi không thích Gänswein ngay từ hồi còn trong chủng viện"

Giám mục Reinhold Nann, 59 tuổi, vị giám chức của thành phố Caravelí, Peru, đã xuất bản một "Cáo phó mỉa mai cho Georg Gänswein" trên ReinholdNann.Blogspot.com (ngày 9 tháng 2). "Tôi dễ dàng thừa …