Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
hr.news
1243

Blato umjesto glazbe u katoličkim crkvama - kardinal Sarah

Sarah je izjavio da određeni oblici glazbe koji se koriste u katoličkim crkvama idu protiv "osnovnog prava" duše na intimnost, koje postavlja na istu razinu kao i "ljudska prava". Takva glazba uzroku…
Miroslava1965 likes this.