ms.news
21

Francis Mengutuk Situasi Etika, Kemudian Berkhotbahkan Mereka

Francis memberitahu Jesuit ketika lawatan Thailandnyayang berbangkit persoalan pencerai yang [luar daripada undang-undang] berkahwin semula boleh dijawab dalam dua cara, “Dengan cara "casuistic" …