vi.news
41

Tồn tại "Chiến tranh trong Giáo hội" - theo Hồng y ủng hộ đồng tính Schönborn

Hồng y Christoph Schönborn nói trong một bài thuyết giảng, vào ngày Chủ nhật, trong buổi lễ mừng tên Đức Mẹ rằng gần như có "một cuộc chiến trong Giáo hội", bởi vì các giám mục và hồng y đang chọn …