Language
01:30:06
1 1K
MILOSLAV

Setkání

Proč existuje utrpení? Proč Bůh dopouští zlo? Proč si Bůh přál to čemu se dnes říká genocida. Film, který těm, kteří nejsou pyšní a chtějí slyšet odpoví na jejich otázky.
ZDENĚK TABÁK
Co si myslím já proč se děje zlo i ta hrozná genocida dopravní nehody tragedie atd. děje se to proto že Hospodin náš Bůh obdaroval každé své dítě darem svobodné vůle a my tento dar využíváme buď k dobru nebo zlu. Ale jsou lidé kteří neprávem obviní pana Boha, že kdyby existoval nikdy by havárií (příklad) autobusu s dětmi nedopustil ale nikdo už nepátrá po příčině selhání lidského faktoru že … More