fil.news
19

Mas Maraming Pagkakahati-hati: Isang "Ultra Progresibo" at isang "Super Liberal" ang Nahalal

Nagkaroon ng matinding tensyon sa Sinodo ng Kabataan (Oktubre 26) sa konteksto ng eleksyon ng 16 na miyembro ng kalihiman na mag-oorganisa ng Amazon Synod sa susunod na taon, isinulat ng pabor …