Language
15:26
2 952
fuloplaci10

Nagyböjt 3. vasárnap - B év

Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy parancsaid által megmutattad az Üdvösségre vezető Utat. Add, hogy a Szentlélek vezetésével felismerjem bűneimet és a szentgyónásban kiengesztelődjek veled. Add, hogy új … More