Historik F. Vnuk: Lament nad úpadkom kedysi kresťanského Západu

V poslednom marcovom týždni kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti, v spolupráci s francúzskym novinárom Nicolasom Diatom, vydal svoju tretiu knihu …More
V poslednom marcovom týždni kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti, v spolupráci s francúzskym novinárom Nicolasom Diatom, vydal svoju tretiu knihu rozhovorov, Le soir approche et déjà le jour baisse (Zvečerieva sa a deň sa už schýlil; Fayard, Paris 2019, 448 strán).
V knihe kardinál podáva autentickú diagnózu súčasnej neutešenej situácii v Cirkvi. Dramaticky sa vyjadruje hlavne o súčasnej kríze Cirkvi na Západe, poukazuje na jej korene a hľadá východisko z nej. Jeho názory a kritické pripomienky sa nestretávajú so všeobecným súhlasom, ale nikto mu nemôže uprieť úprimnú snahu pomôcť Cirkvi v jej ťažkom položení. Dnes už nikto nepochybuje, že Cirkev prekonáva svoju najvážnejšiu krízu od čias reformácie.
Napriek všetkých vážnym symptómom, kardinál aj uprostred duchovného a morálneho úpadku vidí záblesk nádeje. Hovorí: „Nestrácať nádej, mať pevnú vieru! Viera je ako oheň, ktorý musí horieť, aby sa rozplameňoval a aby šíril okolo seba svetlo a …More
Posledný odkaz prezidenta Dr. Jozefa Tisu SLOVENSKÉMU NÁRODU: Považujem sa za mučeníka obrany kresťanstva proti boľševizmu, ktorého sa musí národ nielen v duchu svojho kresťanského charakteru, ale aj v záujme svojej budúcnosti všemožne chrániť
alianciazanedelu.sk/archiv/3595
zaba likes this.
dalila
Od kardinála Saraha mám knihu Sila ticha. Ináč knihy hlcem, ale táto je hoc jednoducho, ale písaná naozaj do hĺbky, tá sa musí aj potichu a pomaly čítať :-)