Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Công chúa Gloria, Hai mươi linh mục, Tám mươi học giả: Francis - kẻ lạc giáo - phải ăn năn

Một trăm linh mục và các học giả giáo dân trên toàn cầu đã công bố một tuyên bố ngày 12 tháng 11 phản đối việc thờ phượng Pachamama trong Thượng Hội đồng Amazon và nêu bật trách nhiệm cá nhân của …