29:08

Starec Rafail Berestov: 2016 začne 3. světová válka

Žák Kirila Pavlova, toho zpovědníka předchozích patriarchů Ruska, který leží v komatu. Pavlov předpověděl, že až zemře, začne 3. světová válka. Světová válka znemožní všepravoslavný sněm liberálních …More
Žák Kirila Pavlova, toho zpovědníka předchozích patriarchů Ruska, který leží v komatu. Pavlov předpověděl, že až zemře, začne 3. světová válka. Světová válka znemožní všepravoslavný sněm liberálních (polověřících) pravoslavných biskupů. (L: zmátli by Pravoslavnou církev jako ji polověřící zmátli na 2.vatikánském katolickém koncilu - jejich zradou byl počat a v či po r.1966 porozen Antikrist). 00: Kristus vstal z mrtvých. Hurá. 1,40 Car očistí církev od zednářů, od tajných služeb, od všech biskupů mlčících vůči zlu. 2.29min Na Ukrajině se objevila dvoupolárnost světa. Svět zednářů a svět pravoslavných. Nakonec car zvítězí (nemyslí Putina). Jsi-li pouze vlažný křesťan, Bůh tě vyplyvne. 3,40 Car je tak talentovaný bohoslovec, že řekne slovo a budeme činit s pláčem pokání. Já i Abel jsme s ním nedávno mluvili a tak si ho zamilovali. Ale nesmím říci jeho jméno. 5.20 Já myslím, že příští rok (2016) začne světová válka, ale možná se mýlím a ona začne už zítra. Nahrávka je z r.2015 jak sám …More
julianaaaa and 2 more users like this.
julianaaaa likes this.
pelikán01 likes this.
rkim likes this.
janka cpž
Tuším o koho jde.
janka cpž likes this.
niedopytalski
Otázka je, jestli se jedná o proroctví.Z toho článku je patrné, že spiš než o proroctví se jedná o názor Starce Rafaila Berestova.
+Joseph+ likes this.
pepekvyskoč
Tak to máme zase další proroctví, celkem tedy už asi pátý začátek třetí světové války. Těch začátků už je prorokováno tolik, že se určitě jeden strefí...
+Joseph+ likes this.
Peter(skala) likes this.
Stylita
13.40 nejdůležitější je pokoření se, Bože daruj mě tvou bázeň, jak učí starec Efraim Arizonský.
niedopytalski
Já myslím, že příští rok (2016) začne světová válka, ale možná se mýlím a ona začne už zítra.
Pochopil jsem to správně?
Stařec předpověděl , že 3 světová válka začne nejpozději v roce 2016.
Protože to, že si něco myslí, nemusí znamenat, že to předpovídá.
Myslet si muže kde kdo ledacos.
+Joseph+ likes this.