vi.news
54

Một "Vị Thánh" trong bể bơi riêng của mình

Khi John Paul II (+2005) lắp đặt một bể bơi trong dinh thự mùa hè của mình ở Castel Gandolfo, chi phí cho nó đã bị các hồng y truy vấn. Câu trả lời của John Paul II vào thời điểm đó là "Vậy thì sao? …