vi.news
59

Thượng hội đồng của họ: Francis tiết lộ các nhà hoạt động đồng tính được lựa chọn cẩn thận

Vatican đã công bố vào ngày 21 tháng 9 một danh sách những người tham gia Thượng hội đồng Amazon. 185 thành viên bỏ phiếu, chủ yếu đến từ các quốc gia Amazon, bao gồm 13 người đứng đầu các …