Maria Jan Kowalski
Słuchajcie kazań ks. P. Natanka !
To jest święty kapłan.
ELZBIETA SPITALNIAK likes this.