Language
22
vi.news

Giám mục Hà Lan từ chối tham gia Hội nghị Thanh niên

Đức Giám mục phụ trợ Robert Mutsaerts của 's-Hertogenbosch, được các hội đồng giám mục Hà Lan chọn để đại diện cho họ tại Hội nghị Thanh niên, sẽ không tham dự. Mutsaerts công bố trên RkKerk.nl (19 …
Write a comment