vi.news
42

Khâm mạng của Áo: Giám mục Đức là "Một nỗi Xấu hổ"

Sứ thần Tòa Thánh tại Áo, Đức Tổng Giám mục Peter Zurbriggen, người Thụy Sĩ, đã chỉ trích các giám mục Đức trong một bài giảng tại Tu viện Heiligenkreuz vào ngày 1 tháng 5 vì đã khiển trách, thủ …