05:52

🌠 Panenka Mária 🌠 /Our Lady/ 🎼 (🎧 5:52)

👑 🐫 👑 🐫 👑 🐫 ❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 🔔 📄-tex 🔃 Panenka Mária po svete chodila, svojeho synáčka v živote nosila. Zašla ona zašla do jednýho mesta, do jednýho mesta kde hu viedla cesta. More
👑 🐫 👑 🐫 👑 🐫
❄❄❄❄❄❄❄❄❄
🔔 📄-tex 🔃
Panenka Mária po svete chodila,
svojeho synáčka v živote nosila.


Zašla ona zašla do jednýho mesta,
do jednýho mesta kde hu viedla cesta.
Betlehem obišla, Betlehem obišla, nocľah si nenašla. Zašla ona zašla k jednýmu kováču, kováču kováču daj že mi nosľahu. Nemôžem matičko vás tu nocovati, musíme matičko celú noc kovati. Kováču kováču čo takvo kujete, čo takvo kujete, že nenocujete. Musíme matičko tri kliny ukuti, to na Pána Krista, má sa naroditi. Ona sa preľakla aj z tade utiekla, do jednej maštali kde statok býva. Pres prah prekročila syna porodila, syna Jezu Krista sama Panna čistá. Kováčova dcéra na ráno bežala, na ráno bežala do staji pozrela. Kováčova dcéra podaj mi dieťatko, podaj mi dieťatko moje pacholiatko. Akože vám podám keď ja ruke nemám, iba tie kramličké čo držím knižočke. Kováčova dcera chiť sa za jasličke, chiť sa za jasličke dá ti Pán Boh ručke. Máličko sa zohla hneď ručič…More
dorka2 and 6 more users like this.
dorka2 likes this.
PetraB likes this.
gejbika likes this.
novaetvetera likes this.
RupertvonSalzburg likes this.
Rest Armee likes this.
lowoa and 4 more users like this.
lowoa likes this.
wacula25wp.pl likes this.
parangutirimicuaro likes this.
Heilwasser likes this.
Irapuato likes this.
Paxus
Paxus and 2 more users like this.
Paxus likes this.
Tina 13 likes this.
Peter(skala) likes this.
Zedad
Panno Maria, oroduj za nas
dorka2 likes this.
Yugo and 3 more users like this.
Yugo likes this.
Eremitin likes this.
pokorny likes this.
Gestas likes this.