ms.news
14

Adakah Dean Rota Romana Seorang Mason? - MarysAdvocates.org Meminta Untuk Siasatan

Mrs Bai Macfarlane dariMarysAdvocates.org menulis sepucuk surat pada 27hb November yang bertujuan untukmengadu kepada Apostolik Signatura, Mahkamah Gereja Tertinggi ,dengan permintaan untuk …