JEZUS: Kiedy lękacie się szatana, karmicie jego moc, a on może kontrolować wasze zmysły

JESUS: When you fear Satan you are feeding his power and he can control your senses poniedziałek, 20 sierpnia 2012 roku, godz. 3.30 JEZUS: Moja szczerze umiłowana córko, nie możesz nigdy zapomnieć …
Polak-PL likes this.
"Mocy Boga nigdy nie można lekceważyć, bo Ja Jestem Królem ludzkości."
ŚW.FILOMENA likes this.