Franjo pati od rekordne logoreje

Papinske enciklike od 1878. do 1978. godine sadržavale su između 4.000 i 10.000 riječi. Papa Franjo po enciklici koristi u prosjeku 30.000 riječi [bez da puno kaže]. Ovaj broj riječi izbrojao je AWil…