tr.news
19

Francis: Kilise "Ortak İnsanlığımıza" Boyun Eğmeli

Francis, 16 Ocak'ta Domus Santa Marta'da İbrahimî Dinler Girişimi'nin (AFI) 24 Hristiyan, Müslüman ve Yahudi liderini kabul etti. Daha sonra bir AFI üyesi olan Rabbi David Rosen, Zenit.org'a Francis'…