Poznajemy język łaciński (21) - teksty do Mszy Świętej (6) Agnus Dei (Missa pro defunctis)

Lingua Latina (21) - teksty do Mszy Świętej (6) Rzymski katolik chętnie się kształci. Rzymski katolik chętnie przyswaja język łaciński. Rzymski katolik chętnie posługuje się językiem łacińskim. Baran…