johan1
Veľmi zaujímavé aj pravdivé! Vidíme , čo nás čaká v blízkej budúcnosti , ak liberálny katolicizmus zapustí korene aj u nás !