15:26

Nevěděl jsem, že je to papež, velekněz!

O vycházení Ducha Svatého z Otce, nebo i ze Syna? Skutky 23: 1 Pak dal přivést Pavla a postavil ho před ně. Pavel upřel zrak na jejich shromáždění a řekl: „Bratří, až do dneška žiji se zcela dobrým …More
O vycházení Ducha Svatého z Otce, nebo i ze Syna? Skutky 23: 1 Pak dal přivést Pavla a postavil ho před ně. Pavel upřel zrak na jejich shromáždění a řekl: „Bratří, až do dneška žiji se zcela dobrým svědomím před Bohem.“
2Tu nařídil velekněz Ananiáš těm, kdo stáli u Pavla, aby ho udeřili přes ústa.
3Nato se Pavel k němu obrátil a řekl: „Tebe bude bít Bůh, ty obílená stěno. Sedíš zde, abys mě soudil podle Zákona, a proti Zákonu rozkazuješ, aby mě bili?“
4Ti, co stáli u Pavla, řekli: „Troufáš si urážet Božího velekněze?“
5Pavel odpověděl: „Nevěděl jsem, bratří, že je to velekněz. Vím, že je psáno: ‚Nebudeš tupit vládce svého lidu.‘“
6Protože Pavel věděl, že jedna část rady patří k saduceům a druhá k farizeům, zvolal: „Bratří, já jsem farizeus, syn farizeův. Jsem souzen pro naději ve zmrtvýchvstání.“
7Když to řekl, vznikl spor mezi farizeji a saduceji a shromáždění se rozdvojilo.
8Saduceové totiž říkají, že není zmrtvýchvstání a že nejsou andělé a duchové, kdežto farizeové vyznávají …More
Mates5485 likes this.
Jezis povedal: prv ako abraham Ja som.
Kázal jsem 5.6.2019 při sv. liturgii podle svatého Jana Zlatoústého, v češtině v Lysolajích u pramene, který zázračně vytryskl před 150 lety, kdy se tu zjevila Bohorodička Panna Maria chudé dívce. Foto: petrabostlova.wordpress.com/…/mse-svata-v-lys…
Barbarin likes this.