EON
89

OWOCE REWOLUCJI LITURGICZNEJ

“Rezultatem reformy liturgicznej jest nie odnowa, ale dewastacja” Józef Kardynał Ratzinger “Novus Ordo Missae, tak w swym całokształcie, jak i w szczegółach, oddala się zadziwiająco od katolickiej …