Language
24:15
3 2 980
kovanecky

"Rabini uważają Chrystusa za skur**syna" - Stanisław Michalkiewicz: Magazyn Polskie Sprawy #49

www.facebook.com/Polskie-Sprawy-… "Rabini uważają Chrystusa za skur**syna" - Stanisław Michalkiewicz: Magazyn Polskie Sprawy #49
Write a comment
Polak-PL
Napiszę wprost judeochrześcijanie, którzy uważają Żydów Chazarskich za naszych starszych braci w wierze są impotentami intelektualnymi, bowiem ani nie są oni semitami, ani judaizm talmudyczno-rabiniczny (współczesny) nie ma nic wspólnego z judaizmem świątynnym (którego już nie ma), wywodzącym się z mozaizmu.
Write a comment
kovanecky mentioned this post in @VRS... w pokonaniu tego; "Rabini uważają Chrystusa za skur**syna" - Stanisław Michalkiewicz: Magaz….
żydowski mesjasz w Polsce?
www.youtube.com/watch (1min12sek)
Write a comment
Przedstawiciele Rady Rabinów z Rabbinical Center of Europe, organizacji skupiającej ponad 800 rabinów z całej Europy, obradują w Warszawie . To pierwsza taka konferencja tej Rady w Warszawie.
Write a comment