Katolička crkva: Bogohuljenje je postalo endemsko

Adonis tematiziran kao homoseksualac bez ruku i s štapom nalik falusu u preponama trebao bi predstavljati Uskrsnulog Krista. Djelo je dio "Vrata uskrsenja" (2006.) u ogromnoj rimskoj bazilici Santa …