Bóg wszystkich kocha, ale nie wszystkich lubi

Na podstawie Pisma Świętego (interpretowanego w świetle Tradycji Kościoła) możemy z całą pewnością stwierdzić, że Boża Miłość jest darmowa i bezwarunkowa. Nie musimy zasłużyć na bycie kochanymi przez…
Kunegunda and one more user like this.
Kunegunda likes this.
mk2017 likes this.
fartuszniak leszek
"Bóg wszystkich kocha, ale nie wszystkich lubi"
---
Ten tytuł trochę zwodniczy, że Bóg największego grzesznika najwyżej może nie lubić, to mogę sobie grzeszyć, bo niewiele złego mi się stanie.
Ta dzisiejsza modernistyczna tendencja uwydatniająca Miłosierdzie Boże a umniejszająca Sprawiedliwość Boga jest zwodnicza, bo pozwala usprawiedliwiać grzeszenie.
Dzisiaj wybito zupełnie pojęcie Bojaźni Boże…More
"Bóg wszystkich kocha, ale nie wszystkich lubi"
---
Ten tytuł trochę zwodniczy, że Bóg największego grzesznika najwyżej może nie lubić, to mogę sobie grzeszyć, bo niewiele złego mi się stanie.
Ta dzisiejsza modernistyczna tendencja uwydatniająca Miłosierdzie Boże a umniejszająca Sprawiedliwość Boga jest zwodnicza, bo pozwala usprawiedliwiać grzeszenie.
Dzisiaj wybito zupełnie pojęcie Bojaźni Bożej, to nie jest taki prosty strach przed Bożą karą, ale także uznaniem autorytetu Boga i przekonanie, że nie godzi się popełniać grzechów.
Nie ma miłosierdzia i miłości bez sprawiedliwości.
Ile jest w stanie wytrzymać matka często i dotkliwie bita przez własnego syna ?
Czy Bóg nagrodzi grzeszników i bluźnierców, którzy do końca życia na ziemi się nie nawrócą i nie wyrażą chęci odpokutowania swoich grzechów ?

Kanon Katechizmu Katolickiego Katolickiego 1035:
,,Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, "ogień wieczny" . Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie."
---

Księga Rodzaju 3:9-13
9. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś?
10. On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się.
11. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?
12. Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem.
13. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam.


Księga Rodzaju 3:16-17
16. Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą.
17. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia.


---
Pierwszy człowiek otrzymał Raj od Boga i wszystko w tym raju, za wyjątkiem owoców poznania dobra i zła, człowiek za zerwanie tego owocu został wyrzucony z Raju.
Tylko za jeden zły czyn człowiek został dotkliwie ukarany, bo to była Sprawiedliwość Boga.
Ludzie próbują zamydlić fakt, że są tylko stworzeniami i unikają przyjęcia do świadomości, że człowiek został stworzony po to, by oddawał Chwałę Bogu i przestrzegał Jego Przykazania, a jeżeli tego nie czyni, jego życie jest pozbawione sensu.

Poniżej cytaty z Pisma Świętego, mówiące o sprawiedliwości Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Św. Mateusza 8:11-13
11. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.
12. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów .
13. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.


Mt 13:40-42
40. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata.
41. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,
42. i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.


Łk 13:26-28
26. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś.
27. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości!
28. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych
.


Mt 12:35-37
35. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy.
36. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.
37. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.


Mt 23:30-32
30. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków.
31. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!
32. Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?


Mr 16:16
16. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Jn 3:17-19
17. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
18. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
19. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.


Jn 5:29
29. a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.
fartuszniak leszek
Po pierwsze:
Bardziej po Polsku będzie pod pseudonimem niż "nickem", trochę żyję i tego wyrazu nie było w polskim słownictwie, a to jest moje prawdziwe nazwisko i imię.
Po drugie:
Sterałem się to zrozumieć i podałem swoje wnioski.
A jeżeli coś nie odpowiada to proszę o konkrety.
fartuszniak leszek
Tytuł:"Bóg wszystkich kocha, ale nie wszystkich lubi"
"Gdy chodzi o tytuł: to jest prawda, ale wyrażona bardzo prostym językiem"
---
To zbyt uproszczone, i może być jednostronnie odebrane.
I jeszcze dopowiedziałeś:
"możemy z całą pewnością stwierdzić, że Boża Miłość jest darmowa i bezwarunkowa.
Nie musimy zasłużyć na bycie kochanymi przez Boga, Który jest Miłością
"
---
Zapewne takie hasła odpowi…More
Tytuł:"Bóg wszystkich kocha, ale nie wszystkich lubi"
"Gdy chodzi o tytuł: to jest prawda, ale wyrażona bardzo prostym językiem"
---
To zbyt uproszczone, i może być jednostronnie odebrane.
I jeszcze dopowiedziałeś:
"możemy z całą pewnością stwierdzić, że Boża Miłość jest darmowa i bezwarunkowa.
Nie musimy zasłużyć na bycie kochanymi przez Boga, Który jest Miłością
"
---
Zapewne takie hasła odpowiadają wszystkim na ziemi i większość ludzi tylko tak chce rozumieć Boga, ale mogą się bardzo zdziwić, gdy będą w takim mniemaniu, grzesząc do ostatniego dnia życia tu na ziemi.
Pewnie tak jest, że stworzona dusza przez Boga dla poczętego dziecka jest obdarzona darmową i bezwarunkową Miłością Boga i to jest wzór zachowania się większości matek wobec własnego dziecka.
Po grzechu pierworodnym człowieka życie na ziemi nie jest stanem końcowym tylko przejściowym, jest próbą duszy człowieka do czasu śmierci jego ciała.
Tak mówię nie po to, by umniejszać Miłosierdzie Boże, ale by pamiętać, że są dwie strony medalu, to znaczy życie tu na ziemi z możliwością dowolnego postępowania i po śmierci ciała czekają rzeczy ostateczne:
Śmierć.
Sąd Boży.
Niebo albo piekło.
---
Przypomnę kanon z Katechizmu, który mało kto chce przyjąć do wiadomości.
Kanon Katechizmu Katolickiego Katolickiego 1035:
,,Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, "ogień wieczny" . Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie."
---

Lepiej zapoznać się z całym dekalogiem, niż opierać się na ogólnikowych hasłach.

Dziesięć przykazań Bożych
1) Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2) Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.
3) Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił.
4) Czcij ojca swego i matkę swoją.
5) Nie zabijaj.
6) Nie cudzołóż.
7) Nie kradnij.
8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9) Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10)Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest.
Weronika-S.
Chciałabym należeć więc do tych, co lubi, pod warunkiem, że myśl wyrażona w tytule jest zgodna z prawdą.
Radek33 likes this.