Franciszek odprawia mszę Ad Orientem

Franciszek obchodził 12 stycznia uroczystość Chrztu Pańskiego jak zwykle w Kaplicy Sykstyńskiej, chrzcząc niemowlęta. Podobnie jak w poprzednich latach Franciszek odprawiał Mszę przy ołtarzu głównym …
Sw.Joanna
A Bractwa jemu.
mar219 likes this.
Próbuje się podlizać Bractwom....
Pepcia28 likes this.