32:31
Ahael
264

ks. Piotr Natanek - 26.01.2020r

ChristusVincit-Tv Youtube