Language
2 1 793
mk2017

Zewangelizować seminaria duchowne.

Zewangelizować seminaria duchowne „Ewangelizacja” to pojęcie, które często pojawia się w kościelnych dyskusjach i artykułach w ostatnich miesiącach. Z pewnością przyczynił się do tego ostatni …
Quas Primas
Jeśli w seminariach NIE wprowadzą nauki św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna, to na nic zda się jakakolwiek ewangelizacja. Powrót do nauki sprzed soboru wat II a przede wszystkim Msza św. w tradycyjnym rycie rzymskim, jest jedynym rozwiązaniem na dobre owoce kapłaństwa.
ps. Osobna kwestia, to rozważne przyjmowanie kandydatów do kapłaństwa i w miarę wczesne rozpoznanie powołania.
mk2017
Nagłaśniane przypadki odejść z kapłaństwa, w których porzucający sutannę obwieszczają wszem i wobec, że nagle odnaleźli szczęście, wpisują się w ten nurt tymczasowości, traktowania powołania wybiórczo i podporządkowywania go jedynie swojemu „ja”.