vi.news
57

Tổng tư tưởng học của Francis: Amazon "phải" giới thiệu Chức Phó tế Nữ [không hợp lệ]

Giám mục đã nghỉ hưu Erwin Kräutler, 80, khẳng định: Hội nghị Amazon "phải" giới thiệu một chức phó tế nữ [không hợp lệ]. Vị trưởng giáo chống Công giáo khét tiếng đã được Francis chọn làm Tổng …