447 już działa? Mamy dowody...

Dr Ewa Kurek o żądaniach władz kierowanych do muzeów. www.youtube.com/watch Dr. Piotr Stefanowski z Min. Kultury i Dziedzictwa? Urząd marszałkowski. Żądają listy NIERUCHOMOŚCI ”mniejszości naro…