PiotrM
Mark0S
Panie Piotrze! Niech panu Bóg błogosławi!
Mark0S shares this
Posoborowa wiara - tchórzostwo! Modernizm to przekleństwo!
PiotrM
DYREKTOR SZPITALA W GENUA I PREZYDENT WŁOSKIEGO STOWARZYSZENIA DO SPRAW INFEKCJI zajmuje stanowisko wobec koronowirusa: WE WŁOSZECH NIKT NIE ZMARŁ NA TEGO WIRUSA! NIE MA ŚMIERTELNYCH OFIAR!

„Sytuacja jest trudna, bo ludzie nie rozumieją, o co tu chodzi – że jest to tylko wielkie zamieszanie, które się sztucznie wytwarza. Wczoraj obejrzałem tych 11 zmarłych.. to jest dla …More
DYREKTOR SZPITALA W GENUA I PREZYDENT WŁOSKIEGO STOWARZYSZENIA DO SPRAW INFEKCJI zajmuje stanowisko wobec koronowirusa: WE WŁOSZECH NIKT NIE ZMARŁ NA TEGO WIRUSA! NIE MA ŚMIERTELNYCH OFIAR!

„Sytuacja jest trudna, bo ludzie nie rozumieją, o co tu chodzi – że jest to tylko wielkie zamieszanie, które się sztucznie wytwarza. Wczoraj obejrzałem tych 11 zmarłych.. to jest dla mnie bardzo smutne .. jestem chrześcijaninem i smuci mnie to, czasem nawet płaczę… ale z tych 11 umarłych nikt nie zmarł na koronawirusa.

Jeden z nich umarł bo miał zawał serca i grypę jednocześnie.. Jeżeli znajduje się dzisiaj kogoś kto umarł w domu – robi się pośmiertnie test i już zalicza się ten przypadek na konto koronawirusa. (przypisek: ponieważ wirusy korony nosimy w sobie prawie wszyscy, jak co roku, tyle tylko ze normalnie ich się nie szuka- nie robi się na nie testów. W tym roku zaczęto ich szukać – i oczywiście, znajdować).

Powinniście uważać, bo to już jest coś w rodzaju wojny. Trzeba być rozsądnym. We Włoszech nie zmarł NIKT na koronawirusa. Tutaj jest ciężka grypa, influenza – ale nic niebezpiecznego! Również te 30 osób które zmarły w Chinach – to była też normalna grypa.

– Jak się ma ze środkami ostrożności? Co mamy robić?

Wy nic nie musicie robić!! Jest tyle strachu! Te całe media..to jest śmieszne… niczego nie potrzeba, wystarczy myć ręce i to wszystko. To jest zupełnie normalna grypa, nic nadzwyczajnego. Znaleziono tyle przypadków , bo dokładnie tego szukano (za pomocą niezweryfikowanych testów, mój przypisek), Ludzie mogą być zupełnie spokojni. Tego wirusa jest naprawdę tak mało..nikt nie musi się obawiać, że to jest epidemia! Nikt na to nie umarł.

– Czy ludzie mają zostać w domu? Bo ludzie się boją… Czy mają normalnie pracować?

– Ludzie są tak zaprogramowani.. ty masz normalnie wykonywać swoją pracę.. nie blokujcie życia w waszym mieście .. bo wy sami się wykończycie! Występowałem w programie telewizyjnym w Rzymie i mówiłem o tym, byłem w Mediolanie..problem nie istnieje. Oni wywołują strach, mówiąc codziennie o wirusie. Jeżeli myjesz ręce i nie wkładasz ich ciągle do ust, nie będziesz miał tego zaziębienia…To jest grypa. Jeżeli ciągle czegoś dotykasz i wkładasz ręce do ust, to dostaniesz grypę. Ale to jest normalna grypa.

– Dlaczego jest pan jedynym lekarzem, który tak się wypowiada, jako dyrektor szpitala?

– Wszyscy się boją. Ci którzy poszli na zewnątrz.. ci ( tych słów nie rozumiem; przypisek Alicja).. lekarze boją się mediów. Ja tego sobie nie wymyśliłem- to mówią statystyki. Wirus występuje w 2%, a zapalenie płuc w 4% ! To jest o wiele poważniejsze niż wirus. Cały system (społeczny) się zawali, jeśli ludzie zawalą. Jedno jest zupełnie jasne i ważne: jeżeli macie grypę, nie biegnijcie od razu do szpitala.. zostańcie w domu, grypa sama przejdzie. Nie zapychajcie szpitali z tego powodu, bo to jest błąd. Bo ten wirus do tej pory nikogo jeszcze nie zabił. Dziękuję.”
m.rekinek
,,Świat mógłby istnieć bez słońca, ale człowiek bez Mszy Świętej żyć nie może" Św. o.Pio
PiotrM
Tak się spełniają słowa Pisma: Sami nie wchodzą i innym nie pozwalają!
Mark0S
Chcąc zachować swe życie doczesne stracą swe dusze.
Rafał_Ovile
1. Korona świrus to medialna hucpa.
2. Władze cywilne złamały autonomię Kościoła i Państwa
3. Władze duchowne zezwoliły na masowe profanacje Komunii Świętej
4. Rozum został zastąpiony emocjami. A prawdziwa nauka wyeliminowana.
PiotrM
Rafał_Ovile shares this
Uwaga koronaświrus zwiódł władców tego świata, którzy odebrali wiernym Sakramenty i je zbeszcześcili
+
+

,,Powiecie może, że obrona religii należy do duchowieństwa; ależ religia jest skarbem wszystkich, toż każdy ma obowiązek bronić, umacniać i krzewić jej zasady.

Jako więc w pospolitym ruszeniu każdy chwyta za broń odpowiednią i biegnie na obronę ojczyzny, tak i Wy, katolicy, spieszcie pod chorągiew Krzyża, by pod wodzą Waszych pasterzy odpierać nieprzyjaciół, chcących społeczeństwo nasze …
More
+
+

,,Powiecie może, że obrona religii należy do duchowieństwa; ależ religia jest skarbem wszystkich, toż każdy ma obowiązek bronić, umacniać i krzewić jej zasady.

Jako więc w pospolitym ruszeniu każdy chwyta za broń odpowiednią i biegnie na obronę ojczyzny, tak i Wy, katolicy, spieszcie pod chorągiew Krzyża, by pod wodzą Waszych pasterzy odpierać nieprzyjaciół, chcących społeczeństwo nasze pozbawić religii i wtrącić w przepaść zguby; to znowu stawajcie na progach domów Waszych, aby tam nie wpuszczać błędu i występku.

W ten sposób spełnicie nie tylko obowiązek religijny, ale i patriotyczny.

U nas sprawy katolickie łączą się jak najściślej z narodowymi, tak że z jednej strony religia katolicka jest najsilniejszą ostoją życia narodowego i biada by było narodowi, gdyby tę ostoję utracił, z drugiej upadek lub błędne pojmowanie patriotyzmu, czyli miłości ojczyzny, osłabia przywiązanie do wiary ojców i do Kościoła św. Potrzeba tedy w godziwy sposób ożywiać ducha narodowego, utrzymywać ścisłą harmonię między nim a duchem katolickim i w razie potrzeby bronić praw i interesów narodowych; a to zadanie ma spełniać także według sił Związek katolicko-społeczny,,.

List pasterski na Wielki Post


BP JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR
PiotrM
Prezydent Tanzanii: nie zamkniemy kościołów z powodu pandemii. „Powinny być zawsze otwarte”
+

"Straciwszy przez grzech śmiertelny Synostwo Boskie, cóż innego pozostaje grzesznikowi, tylko to, że zostaje czartowskim niewolnikiem.

Tak Jezus Chrystus niezbożnym deklarował Żydom: Vos ex patre diabolo estis. «Wy z ojca diabła jesteście».


Grzech śmiertelny synów Boskich przemienia w syny czartowskie.

Człowiek grzeszący sprzedaje się czartu i w niewolę jego poddaje się, pod tyranię okrutn…More
+

"Straciwszy przez grzech śmiertelny Synostwo Boskie, cóż innego pozostaje grzesznikowi, tylko to, że zostaje czartowskim niewolnikiem.

Tak Jezus Chrystus niezbożnym deklarował Żydom: Vos ex patre diabolo estis. «Wy z ojca diabła jesteście».


Grzech śmiertelny synów Boskich przemienia w syny czartowskie.

Człowiek grzeszący sprzedaje się czartu i w niewolę jego poddaje się, pod tyranię okrutnego Pana przepaści piekła, jak naucza Augustyn święty: Unusquisque peccando, animam suam vendit diabolo, accepto pretio temporalis voluptatis.

«Ktokolwiek grzeszy, sprzedaje duszę swoją czartu, wziąwszy za nią cenę doczesnej rozkoszy».

Więc gdybyś był wiedział, że po grzechu od ciebie popełnionym, miał zaraz czart wziąć pesesję ciała twego, i one opanować, czy śmiałżebyś kiedy zgrzeszyć, a nawet i pomyśleć o grzechu?

Jakoż tedy śmiesz samym uczynkiem popełniać grzech, wierząc nieomylnie, że po popełnionym grzechu śmiertelnym zaraz czart zupełnie i całkowicie obejmuje duszę twoją.

Przywiązuje onę do ciężkiej niewoli, tak wielu kajdanami, jak wiele jest od niego popełnionych grzechów, powrozami nieprawości swoich zostaje skrępowanym, a przecież żyć będzie bezpiecznie, spać spokojnie, śmiać się wesoło, będąc pod jarzmem i w ręku piekielnego tyrana, który o niczym nie myśli, tylko o gwałtach, o zdradach, aby nieszczęśliwego grzesznika uciemiężał, ucisnął, dokonał, aby go do wiecznej pociągnął przepaści".


(Ks. Andrzej Pohl CM, Nauki dogmatyczne dla odprawujących duchowne rekolekcje. Wilno 1818, s. 48)
PiotrM
Tak się spełniają słowa: Sami nie wchodzą i innym nie pozwalają!