vi.news
23

Benedict To Sarah: "Văn bản có thể được xuất bản theo mẫu mà bạn có thể dự đoán"

Hồng Y Robert Sarah đã bác bỏ các "cuộc tấn công" và các "hành vi phỉ báng" nói rằng cựu Benedict XVI "chưa từng" đồng tác giả cuốn sách chung của họ về đời sống độc thân. Sarah đã xuất bản ba lá …