vi.news
33

Tổng Giám mục Bergoglio từng bảo vệ một kẻ lạm dụng đồng tính bị kết tội

Tổng Giám mục Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, đã đưa ra một nghiên cứu gồm bốn tập sách được công bố từ năm 2010 đến năm 2013 để bảo vệ kẻ lạm dụng đồng tính bị kết tội, cha của Julio César …