Een zuster in liturgische actie

De foto toont een zuster van de Braziliaanse Congregatie van de Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria. Het is afgelopen november gepubliceerd op het sociale netwerk. De zusters zijn onder andere …