52:55
vladinko0
431.5K

Predstavenie Tradičnej latinskej omše

Predstavenie Tradičnej latinskej omše
ľubica
pp.Benedikt XVI. rozvádí, proč vyhledávání tradiční liturgie není jen věcí vkusu:

„I když důvodů, které vedou velký počet lidí k hledání útočiště v tradiční liturgii, může být více, hlavní je ten, že zjišťují, že se v ní zachovala důstojnost posvátného. Po koncilu bylo mnoho kněží, kteří si ‚odposvátnění‘ vědomě povýšili na program… Vedeni těmito úvahami odložili posvátná roucha, zpustošili …More
pp.Benedikt XVI. rozvádí, proč vyhledávání tradiční liturgie není jen věcí vkusu:

„I když důvodů, které vedou velký počet lidí k hledání útočiště v tradiční liturgii, může být více, hlavní je ten, že zjišťují, že se v ní zachovala důstojnost posvátného. Po koncilu bylo mnoho kněží, kteří si ‚odposvátnění‘ vědomě povýšili na program… Vedeni těmito úvahami odložili posvátná roucha, zpustošili kostely, jak se dalo, zbavili je nádhery, která upomíná na posvátno, a liturgii zredukovali na jazyk a gesta běžného života pomocí pozdravů, obyčejných projevů přátelství a podobných věcí… To, co bylo dříve pokládáno za nejsvětější, tedy forma, v níž se předává liturgie, se najednou jeví jako něco nanejvýš zapovězeného, jedinou věcí, kterou lze bezpečně zakázat. Rozhodnutí, která byla přijata po koncilu, se nesmějí kritizovat, ale když se na druhou stranu zpochybňují starobylé předpisy či dokonce velké pravdy víry, například Mariino tělesné panenství, Ježíšovo fyzické zmrtvýchvstání, nesmrtelnost duše apod., nestěžuje si buď nikdo, nebo jen s největší umírněností.“

více:www.tedeum.cz/…/uvahy-konvertit…
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
slniecko likes this.
Caesar
IMPORTANT: In interview, Pope Francis questions Traditional Catholics and their motives | Ends "Reform of the Reform" for good
rorate-caeli.blogspot.com/…/important-in-in…
ľubica likes this.
One more comment from Caesar
Caesar
V nejnovější knize Antonia Spadara odpovídá Bergoglio na otázku „A latinská mše?“ Těmito slovy:

„Latinská mše? Jen výjimka“, konstatuje papež jasně. „Papež Benedikt udělal správné a velkorysé gesto, aby vyšel vstříc určité mentalitě některých skupin a osob, kterým se stýská a vzdálili se“, zdůraznil Bergoglio, když mluvil o latinské mši, kterou Ratzinger zavedl v roce 2007 v Motu proprio pro …
More
V nejnovější knize Antonia Spadara odpovídá Bergoglio na otázku „A latinská mše?“ Těmito slovy:

„Latinská mše? Jen výjimka“, konstatuje papež jasně. „Papež Benedikt udělal správné a velkorysé gesto, aby vyšel vstříc určité mentalitě některých skupin a osob, kterým se stýská a vzdálili se“, zdůraznil Bergoglio, když mluvil o latinské mši, kterou Ratzinger zavedl v roce 2007 v Motu proprio pro všechny kněze, kteří by ji chtěli sloužit. „Je to však pouze výjimka“.


Teď to víte

14. 11. 2016

P. Geoffrey Kirk

Papež František řekl otci Spadarovi [1], že nechápe, proč staré latinské Mši svaté dávají přednost i někteří mladí lidé, kteří s ní nevyrůstali.


„A tážu se sám sebe: Proč tolik rigidnosti?Tato rigidnost vždycky něco zakrývá, nejistotu nebo ještě něco jiného. Rigidnost je defenzivní. Pravá láska není rigidní.“

Je to tedy oficiální: Lidé, kteří dávají přednost Mši svaté v tradiční formě, zejména mladí, jsou sociální vyděděnci, kteří mají pravděpodobně i další psychické problémy.

Svatého otce evidentně nenapadlo, že i on by mohl být obětí mezigeneračních rozdílů přinejmenším ve stejné míře jako oni a že jeho odsuzující postoj není plodem moudrosti, nýbrž nedostatku představivosti.
ľubica likes this.
defendfaith likes this.