Jak Karel IV. zvelebil i ZNIČIL české království

Zničil nesmyslnou rozmazleností svého prvorozeného syna, který se stal logicky líným a nestydatým mnohonásobným smilníkem, cizoložníkem a opilcem. Byl netrestatelným, protože už ve dvou letech dosta…
Karel IV. neposlechl svého moudrého 1. arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic. Ten ho varoval a žádal, aby nedělal se svým synem takové nesmyslnosti. Karel IV. však arcibiskupa DONUTIL, aby pomazal dvouletého syna Václava IV. na českého krále. Později husité donutili Václava IV. umřít, pak vyvraždili 40 % obyvatel království, aby se dědic Zikmund nestal králem Čech. Tehdejší pražští židé …More
Karel IV. neposlechl svého moudrého 1. arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic. Ten ho varoval a žádal, aby nedělal se svým synem takové nesmyslnosti. Karel IV. však arcibiskupa DONUTIL, aby pomazal dvouletého syna Václava IV. na českého krále. Později husité donutili Václava IV. umřít, pak vyvraždili 40 % obyvatel království, aby se dědic Zikmund nestal králem Čech. Tehdejší pražští židé státní převrat financovali. Je třeba činit pokání za hříchy našich předků. Pro @acer
Zedad likes this.
Bylo to v době, kdy papežové žili ve francouzském Avignonu a poroučel jim francouzský král. Karel IV. to viděl a opičil se v tom vůči arcibiskupovi. Dnešní papežové se, Bohu žel, podřizují mezinárodním židozednářským bankéřům Rothschildům a Rockefellerům, dokonce jim veřejně líbají ruce dle videozáznamu. Je to děsivý úpadek autority církve - podřizování se mamonu, ač království Boží je duchovní. …More
Bylo to v době, kdy papežové žili ve francouzském Avignonu a poroučel jim francouzský král. Karel IV. to viděl a opičil se v tom vůči arcibiskupovi. Dnešní papežové se, Bohu žel, podřizují mezinárodním židozednářským bankéřům Rothschildům a Rockefellerům, dokonce jim veřejně líbají ruce dle videozáznamu. Je to děsivý úpadek autority církve - podřizování se mamonu, ač království Boží je duchovní. Přijde trest Boží. Pro @acer @Zedad
Verka likes this.
Verka likes this.
acer
To je jako vinit praotce Adama za to, že měl syna Kaina.
acer
Měl však ještě druhého syna Zikmunda, schopného panovníka, a vynikající dceru, provdanou v Anglii
Verka likes this.