Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
który się począł z Ducha Świętego, proszę uważać, z Ducha Świętego, nie z Józefa. Czy może Duch Święty był Żydem?
wordpress.com
predex
2

Pan Jezus był nie Żydem, lecz Galilejczykiem. « Dziennik gajowego Maruchy

VI Dejudyzacja 26 Chrześcijaństwo powstało z judaizmu. Jest to pierwszy fałsz, proszę państwa fałsz wierutny i fałsz ogromnie szkodliwy. Zgodnie, …
@predex widzę, że zostałeś ofiarą polityki historycznej jaką prowadzi naród żydowski, który chce wynarodowić Jezusa. Po co ten zabieg jest robiony?? Może że wstydu, a może przez to, że jak udowodnią, że Jezus nie pochodził z narodu wybranego to zaprzeczą tym samym Jego mesjaństwu. A jakie są fakty??
Galilea leży na ziemiach Zabulona, szóstego syna Jakuba z Lei pierwszej żony, oraz na ziemiach …More
@predex widzę, że zostałeś ofiarą polityki historycznej jaką prowadzi naród żydowski, który chce wynarodowić Jezusa. Po co ten zabieg jest robiony?? Może że wstydu, a może przez to, że jak udowodnią, że Jezus nie pochodził z narodu wybranego to zaprzeczą tym samym Jego mesjaństwu. A jakie są fakty??
Galilea leży na ziemiach Zabulona, szóstego syna Jakuba z Lei pierwszej żony, oraz na ziemiach Neftaliego, który był drugim synem, drugiej żony Racheli z jej niewolnicy Bilhy.
W języku polskim używamy sformułowania żyd, ale w krajach anglo- saskich to słowo to Jude. Jezus urodził się w Betlejem, na ziemiach Judy, czwartego syna Jakuba z Lei. Lew z pokolenia Judy jest przydomkiem Mesjasza, czyli Jezusa, jak się dowiadujemy z wyznania Szymona nazwanego Piotrem.
Wszystkie ziemie Judei i Galilei to ziemie synów Jakuba, którego Bóg nazwał Izrael.
Znając genealogię Jezusa, która jest od Abrahama do Dawida, a następnie od Dawida do Jezusa należy stwierdzić, że Jezus z racji urodzenia i zamieszkania jest Izraelitą. To Izrael jest narodem wybranym i z niego ma pochodzić Mesjasz i tak się stało.
Artykuł fałszujący historię, podpisany przez "profesora", przykre.
Co ten artykuł wnosi dobrego do naszej wiedzy o pochodzeniu Jezusa Chrystusa??