Language
01:22
1 1 44
Misko3

Staroslovanský kompletný Otče náš 2019

Na youtube sa nachádzajú obyčajne nekompletné staroslovanské Otčenáše, teda Otčenáše bez slavoslovia. Aj keď staroslovanské chóry spievajú na viac hlasov a následne publikujú CD-ečka, ignorujú fakt, … More
Zedad
Modlitba Otče náš