vi.news
41

Lần thứ tư trong năm năm: Francis gặp gỡ Alexis Tsipras

Lần thứ tư trong năm năm, Giáo hoàng Francis đã gặp gỡ Alexis Tsipras, một cựu thủ tướng cực đoan cánh tả của Hy Lạp và là chiến binh vô thần (ngày 21 tháng 9). Tsipras là một trong những kẻ nói dối …