Language
38
vi.news

Đức Hồng y Farrell gợi ý rằng Hội đồng Vatican Đệ Nhị là một thảm họa

"Các khuôn mẫu và phương pháp của quá khứ dường như không còn hoạt động khi đối mặt với những thay đổi sâu sắc về mặt xã hội", Đức Hồng y của Giáo triều ủng hộ đồng tính Kevin Farrell nói với …