BUĎTE SI NAVZÁJEM OPOROU, MODLETE SE JEDEN ZA DRUHÉHO

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. dubna 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/…/abril.html Milované Boží děti, člověk, který si je vědom vážnosti tohoto…
K predpovedanému z 4.4.2019 zemetraseniu v Mexiku došlo 22.4.2019 www.tyden.cz/…/jizni-mexiko-za… eurozpravy.cz/…/255681-zemetres…
4.4.2019 sv. archanděl Michael: Ozbrojené konflikty v různých zemích, nedostatek potravy a hladomory, vyvolané pohromami v různých zemích, nedostatkem všímavosti, pokud jde o chudé a opuštěné země a uchvácení zemí lidmi, kteří jsou v nich cizinci, přinesou nepřetržité hrozby války. Nezapomínejte, milovaní Bohem, válka se NEzastaví, věřte tomu ještě méně, až budou sjednány mírové dohody, protož…More
4.4.2019 sv. archanděl Michael: Ozbrojené konflikty v různých zemích, nedostatek potravy a hladomory, vyvolané pohromami v různých zemích, nedostatkem všímavosti, pokud jde o chudé a opuštěné země a uchvácení zemí lidmi, kteří jsou v nich cizinci, přinesou nepřetržité hrozby války. Nezapomínejte, milovaní Bohem, válka se NEzastaví, věřte tomu ještě méně, až budou sjednány mírové dohody, protože NEbudou opravdové. L: Pravda pravdoucí! Podobně s mnichovskou mírovou dohodou pro Hitlera před 2. svět.válkou. Tak bude i před 3. světovou válkou. I kdyby Bergoglio (František) sjednal mírové dohody, budou falešné.
Libor Halik likes this.
Choroby a Zdravie:

Podivuhodná nemoc príde na ľudstvo, vysoké horúčky a poranená koža bude pohromou, ktorá môže prísť každým okamihom, na čo by ste mali použíť rastlinu zvanú mesiačik lekársky [Calendula].
leliček... treba prepnuť gombíček, lebo dnes Ježiš zomrel za hriechy tých, čo Jeho zjavenie považovali za hluposti a ešte stále považuju, ked sa zjavuje. Ježiš netrpel len vtedy, ale aj teraz, lebo je živý a má Srdce, ktore citi bolesť, ked Ním pohrdaju.
Libor Halik likes this.
Libor Halik likes this.
Vojna sa už nezastaví:

Nezabúdajte, milovaní Bohom - vojna sa nezastaví - verte tomu ešte menej, až budú jednania mierovej dohody, protože nebudu pravdivé.


Vojne sa už nedá zabrániť.
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-sv-vojna/
Mates5485 likes this.
to som ja, čo verím že Ježiš je živý a zjavuje sa, aj ked zmrtvychvstanie budeme oslavovať ôaž" v ndeľu resp. v sobotu popolnoci.

...a tí, čo sami rozhoduju o zjaveniach, dokonca neuznavaju ani tie, ktoré mali svätí... tak čo už s nimi?! Snad sa obratia, ked už máme Sviatky na dosah ruky, alebo si azda ešte počkáme?
Hudba a modlitba:

Modlitby
boli vymenené za prenikavú, nezmyselnú hudbu, urážajúcu Boha i samotného človeka, ktorý nepomyslí na to, že ľudské telo vyjadruje charakter, emocie a pocity v závislosti na tom, čo nesie vo vnútry.
One more comment from Peter(skala)
Výzva k modlitbe za štáty:

Japonsko
bude trpieť až na dreň: modlite sa za Japonsko.
Modlite sa za Portoriko, bude sa tirasť vo svojom srdci.
Modlite sa za Kostariku, jej pôda se trasie.
Vyzývam vás, aby ste sa modlili za Francúzsko, bude trpieť inváziou.
Vyzývam vás, aby ste sa modlili za Mexiko a za Spojené štáty (americké), ich pôda se bude triasť.
Libor Halik likes this.
Peter(skala) and one more user like this.
Peter(skala) likes this.