Giáo hoàng Francis đã hoàn toàn chính thức hóa SSPX - James Bogle

Giáo hoàng Francis đã chính thức hóa hoàn toàn Hiệp hội St Pius X (SSPX), James Bogle, cựu chủ tịch của Una Vocale International, nói với Gloria.tv (video dưới đây). Bogle nhấn mạnh rằng SSPX và …