Language
3 3 271
mike084

Kázání sv. Řehoře Velikého na první neděli adventní

www.ikatolici.cz/kazani-sv-rehor… — 2.12.2018 Na slova svatého Evangelia podle Lukáše (21,25–33). Pán a Vykupitel náš, bratři nejmilejší, touže nás nalézti připraveny, ohlašuje, jaká zla provázejí …
kopirovanie je velmi malo.
alica111
VRS pred 9 minútami
Kdo se tedy neraduje z blížícího se konce světa, dosvědčuje, že jest jeho přítelem, a tím je usvědčován jako nepřítel Boží.

práve som túto vetu šla kopírovať.
VRS
" „Kdo chce býti přítelem tohoto světa, stává se nepřítelem Božím.“ (Jk 4,4) Kdo se tedy neraduje z blížícího se konce světa, dosvědčuje, že jest jeho přítelem, a tím je usvědčován jako nepřítel Boží. To však budiž daleko srdcí věřících, daleko těch, kdož i věří skrze víru, že existuje jiný život, i skutky jej milují. Neboť truchliti nad zničením světa náleží těm, kdož kořeny srdce zapustili do … More